Συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών Future Leaders

Το ΜΒΑ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία με το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μελλοντικών Ηγετών Future Leaders.
 
Από το ακ. έτος 2017-2018 οι δευτεροετείς φοιτητές του ΜΒΑ θα συμμετέχουν στο camp των Future Leaders ως μέρος της συνολικής εκπαίδευσης την οποία το ΜΒΑ προσφέρει στους φοιτητές του. Το camp θα πραγματοποιείται το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου του δεύτερου έτους σπουδών της κάθε σειράς στις εγκαταστάσεις στο Σοφικό Κορινθίας και θα είναι ειδικά σχεδιασμένο για τους φοιτητές του ΜΒΑ από τους Future Leaders.