MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Επιχειρησιακή Στρατηγική - Μ21109P

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Επιχειρησιακή Στρατηγική
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Β. Παπαδάκης
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τρίτη 12-1 και Πέμπτη 12-1

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και 210-8203 272

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα δεν έχει σαν βασικό του αντικείμενο μια από τις λειτουργίες της επιχείρησης (πχ λογιστική, μάρκετινγκ, διοίκηση παραγωγής ή χρηματοδότηση). Επίκεντρό του είναι η επιχείρηση ως σύνολο, και στόχος του να ενοποιήσει τις γνώσεις που έχετε αποκομίσει κατά την διάρκεια των μέχρι τώρα μεταπτυχιακών σπουδών σας. Φιλοδοξεί να σας δώσει το πλαίσιο για να μπορείτε να αναγνωρίζετε και να ανταποκρίνεστε στις στρατηγικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Ακόμα θα σας διδάξει τις βασικές μεθόδους διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής. Σχεδόν πάντα, πίσω από μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση βρίσκεται μια αποτελεσματική στρατηγική. Θα εξετάσουμε το πως η επιχείρηση μπορεί να τοποθετηθεί καλύτερα απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς, ώστε να τις επηρεάσει προς όφελός της, καθώς και το πως μια επιχείρηση μπορεί να καινοτομήσει στρατηγικά και να “αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού” στην αγορά της. Ακόμα θα μελετήσουμε το πως μια επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει τις μοναδικές ικανότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για να επιτύχει, διατηρήσει και βελτιώσει την θέση της στην αγορά. Τέλος, θα εστιάσουμε στο πώς αυτές οι στρατηγικές επιλογές ‘δένονται’ με τις καθημερινές δραστηριότητες της επιχείρησης, ώστε να δημιουργηθεί ένας οργανισμός με μεγάλη ικανότητα προσαρμογής στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο.
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το μάθημα εξελίσσεται μέσα από συζήτηση που συνήθως βασίζεται σε συγκεκριμένες μελέτες περιπτώσεων (case studies) που αναφέρονται τόσο σε Ελληνικές, όσο και σε μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις. Στόχος των μελετών περιπτώσεων είναι να αναπτύξουν την κατανόησή σας γύρω από την στρατηγική σαν μια ‘τέχνη’ που μπορεί να διδαχθεί, η οποία όμως χρειάζεται και αναλυτική ικανότητα αλλά κυρίως δημιουργική φαντασία. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
 • Τον τρόπο με τον οποίο τα στελέχη μπορούν να τοποθετήσουν (position) την επιχείρηση απέναντι στις δυνάμεις της αγοράς και του ανταγωνισμού, ώστε να εκμεταλλευθούν αυτές τις δυνάμεις ή ακόμα και να τις επηρεάσουν προς όφελός τους;
 • Tις διαδικασίες διαμόρφωσης στρατηγικής των επιχειρήσεων καθώς και τον βαθμό στον οποίο οι Ελληνικές επιχειρήσεις ακολουθούν αυτές τις διαδικασίες. 
 • Τις εναλλακτικές στρατηγικές επιλογές που μπορεί να ακολουθήσει μια επιχείρηση. Ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές; κάτω από Ποιες συνθήκες;
 • Τις ενδεικνυόμενες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Πώς μπορεί μια επιχείρηση να σχεδιάσει και να υλοποιήσει αυτές τις στρατηγικές; Τι θα πρέπει να προσέξει; 
 • Πώς μπορεί η επιχείρηση να αναπτύξει τους πόρους και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για να πετύχει, να διατηρήσει και να βελτιώσει την θέση της στην αγορά.
 • Την αποτελεσματικότητα των στρατηγικών ανάπτυξης μέσω εξαγορών/ συγχωνεύσεων. Κάτω από ποιες συνθήκες πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν;
 • Πρέπει οι Ελληνικές επιχειρήσεις να αναπτύξουν στρατηγικές συμμαχίες με άλλες Ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις; Τι πρέπει να προσέξουν;
 • Πως είναι δυνατόν να υλοποιηθεί πιο αποτελεσματικά η στρατηγική που διαμορφώθηκε; Ποιος ο ρόλος των τμημάτων της επιχείρησης (πχ μάρκετινγκ, παραγωγή, χρηματοοικονομικό κ.α.), στην διαμόρφωση και υλοποίηση της στρατηγικής; 
 • Σε τι βαθμό η επιχειρησιακή στρατηγική επηρεάζει/διαμορφώνει την στρατηγική μάρκετινγκ, πωλήσεων, παραγωγής, ανθρώπινων πόρων κλπ;
 • Ποια είναι η κατάλληλη οργανωτική δομή για την πιο αποτελεσματική υλοποίηση της στρατηγικής; Τι συστήματα αμοιβών πρέπει να αναπτυχθούν για να υποστηριχθεί η επιλεγείσα στρατηγική; 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Παπαδάκης Β. ‘Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Τόμος Α’, Θεωρία’, Εκδόσεις Μπένου, 6η έκδοση, Οκτ 2012. 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
 • Hitt, M., D.R., Ireland and R.E. Hoskisson, Strategic Management: Competitiveness and Globalization, South-Western Cengage Learning, 10th edition, 2013.
 • Hill, C., G. Jones and M.A. Schilling,  Strategic Management Theory, Cengage Learning, 11th edition, 2015.
 • Johnson, G., R. Whittington, K. Scholes, D. Angwin, and P. Renger, Exploring Strategy  Prentice Hall, 10th Edition, 2014.
 • Thompson, A.A., M.A. Peteraf, J.E. Gamble and A.J. Strickland III, Crafting and Executing Strategy: Concepts and Readings, 20th  edition, McGraw-Hill, 2016.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 Τα ερωτήματα τα οποία προσεγγίζει το μάθημα είναι τα εξής:
1. Τεχνικές ανάλυσης του εξωτερικού περιβάλλοντος (5 δυνάμεις, ανάλυση PEST, Προγραμματισμός με βάση σενάρια -scenario Planning, Στρατηγικές Ομάδες),
2. Συγκριτική Προτυποποίηση (Benchmarking),
3. Εξελίξεις σχετικές με την Εξωτερική Ανάθεση (Outsourcing ) 
4. Θεμελιώδεις ικανότητες 
5. Δηλώσεις αποστολής και αποτελεσματικότητά τους,
6. Ανταγωνιστική στρατηγική,
7. Στρατηγικές ανάπτυξης 
8. Στρατηγικές συρρίκνωσης/εξυγίανσης 
9. Στρατηγική και οργανωτική δομή – Υλοποίηση Στρατηγικής
10. Εξαγορές/συγχωνεύσεις
11. Balanced Scorecard (στρατηγική ισόρροπης στοχοθεσίας)
12. Αξιολόγηση της στρατηγικής (strategy evaluation)
13. Ο ρόλος των μεσαίων διοικητικών στελεχών στη στρατηγική των επιχειρήσεων
 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΟ (BUSINESS STRATEGY GAME)
 
Στα πλαίσια του μαθήματος θα σας δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσετε τις μέχρι τώρα γνώσεις και εμπειρίες σας, παίζοντας ένα από τα πιο διαδεδομένα διεθνώς επιχειρηματικά παιχνίδια στρατηγικής. Δείτε το, σαν μια ευκαιρία να συνεργαστείτε ή/και να ανταγωνιστείτε με τους συμφοιτητές σας, να μάθετε, να διασκεδάσετε, και ιδανικά να δημιουργήσετε μια εξαιρετικά επιτυχημένη επιχείρηση. 
 
Αντικείμενο του επιχειρησιακού παιγνίου είναι η εξομοίωση μιας ρεαλιστικής κατάστασης αγοράς, στην οποία συμμετέχουν ομάδες, κάθε μια από της οποίες αντιπροσωπεύει το μάνατζμεντ μιας συγκεκριμένης επιχείρησης. Οι ομάδες ανταγωνίζονται μεταξύ τους σε ένα κοινό επιχειρηματικό περιβάλλον.
 
Στόχοι του Επιχειρησιακού Παίγνιου 
 
Να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αφομοιώσουν τις επιμέρους λειτουργίες και την συνολική πορεία μιας επιχείρησης
Να καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες στο πως μπορούν να αντιμετωπίσουν και να επιλύσουν προβλήματα σχετιζόμενα με την διαμόρφωση της επιχειρησιακής στρατηγικής, την οικονομική διαχείριση, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, την παραγωγή, και την διοίκηση προσωπικού της επιχείρησης.
Να μεταδώσει στους συμμετέχοντες με απλό και κατανοητό τρόπο την σημασία κάποιων βασικών επιχειρησιακών μεγεθών στον καθορισμό των τελικών αποτελεσμάτων της.
Να τους βοηθήσει να κατανοήσουν και να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά στα πλαίσια μιας ομάδας.
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
H τελική σας βαθμολογία θα προκύψει ως εξής:
 
Συμμετοχή στην τάξη και ενδεχόμενο τεστ γνώσης Μελετών Περιπτώσεων: 15%
Ατομική Εργασία: 10%
Επιχειρησιακό Παίγνιο (Strategy Game): 30%
Τελική Εξέταση: 45%
 
Σημείωση: Ανεξαρτήτως της επίδοσης στο Επιχειρησιακό Παίγνιο και τα άλλα δύο κριτήρια, αν κάποιος φοιτητής βαθμολογηθεί στις τελικές εξετάσεις του μαθήματος με βαθμό κάτω από 4, θα αποτυγχάνει στο μάθημα της Στρατηγικής.
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Επιχειρησιακή Στρατηγική - Μ21109P