MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Ανταγωνισμού

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Ανταγωνισμού
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Εμμανουέλα Ν. Τρούλη
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τρίτη-Τετάρτη 11.00-13.00

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το δίκαιο ανταγωνισμού έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια ιδαίτερα μεγάλη σημασία στο πλαίσιο ρύθμισης της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αποτελείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανόνες ανταγωνισμού. Οι τελευταίοι εφαρμόζονται, εξάλλου, άμεσα, σε κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην Ελλάδα. Ο συστηματικός έλεγχος εφαρμογής των κανόνων και τα συχνά υψηλότατα πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις από τις Αρχές Ανταγωνισμού σε περιπτώσεις παραβάσεων έχουν αναγάγει σε προτεραιότητα των επιχειρήσεων και των δικηγόρων τους, το σεβασμό των σχετικών απαγορεύσεων. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι της μη συμμόρφωσης, λόγω της πιθανότητας έγερσης αστικών αξιώσεων αποζημίωσης εναντίον της επιχείρησης ή της επιβολής ποινικών και χρηματικών κυρώσεων εναντίων των στελεχών της, αυξάνοντας ακόμα περισσότερο τα κίνητρα συμμόρφωσης με τους εν λόγω κανόνες. Επιπρόσθετα, οι αποφάσεις που διαπιστώνουν παραβάσεις εκ μέρους μιας επιχείρησης σε βάρος καταναλωτών/πελατών, προμηθευτών ή και ανταγωνιστών της, συνεπάγονται συχνά και ζημία στη φήμη της. Για όλους αυτούς τους λόγους είναι απαραίτητο στελέχη και δικηγόροι επιχειρήσεων να γνωρίζουν τις απαγορεύσεις των κανόνων του δικαίου ανταγωνισμού και να συμμορφώνονται με αυτές. Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στη θεωρία και πρακτική του δικαίου του ανταγωνισμού. Στην πρώτη ενότητα αναλύουμε τις βασικές έννοιες του δικαίου του ανταγωνισμού και την παράλληλη εφαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων ανταγωνισμού. Επίσης, το διακρίνουμε από άλλους κανόνες δικαίου. Αναλύουμε τη σημασία του καθορισμού των σχετικών προϊοντικών και γεωγραφικών αγορών στις υποθέσεις προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού.  Στη δεύτερη ενότητα εστιάζουμε την προσοχή μας στα ζητήματα των κάθετων και οριζόντιων συμπράξεων και την αξιολόγησή τους ως απαγορευμένες, οπότε και μπορεί να υπάρχει δυνατότητα και σκοπιμότητα υπαγωγής στο πρόγραμμα επιείκειας. Η τρίτη ενότητα παρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά της δεσπόζουσας επιχείρησης καθώς και τις συμπεριφορές που μπορεί να θεωρηθούν καταχρηστικές. Στην τέταρτη ενότητα αναλύεται η υποχρέωση γνωστοποίησης συγκεντρώσεων και η απαγόρευση πρόωρης πραγματοποίησης αυτών και παρουσιάζονται η διαδικασία και οι κανόνες ουσιαστικής αξιολόγησης των συγκεντρώσεων. Στην πέμπτη ενότητα δίνονται πληροφορίες για τη δομή, τη λειτουργία και της αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Επίσης, εξετάζεται η φύση των αποφάσεων της ΕΑ και η προσβολή τους στα διοικητικά δικαστήρια. Στην τελευταία ενότητα παραουσιάζονται αναλυτικά όλες οι πιθανές κυρώσεις εναντίων των επιχειρήσεων και των στελεχών τους που εμπλέκονται σε παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού (διοικητικές, αστικές, ποινικές). 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. Η συμμετοχή των φοιτητών στα μαθήματα με ερωτήσεις και απαντήσεις σε ζητήματα που θέτει ο διδάσκων κρίνεται απαραίτητη. 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
  • να κατανοήσουν τα βασικά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν στο πλαίσιο του δικαίου του ανταγωνισμού•
  • να ξέρουν πώς να αναζητήσουν και να βρίσκουν περισσότερες πληροφορίες για ένα σχετικό ζήτημα•
  • να γνωρίζουν τη σημασία συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού •
  • να προβούν σε ανάλυση ζητημάτων ανταγωνισμού.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, (2013)
Επιμέλεια: Δ. Τζουγανάτος
Εκδότης: Νομική Βιβλιοθήκη
 
 
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Competition Law of the European Community (Fifth Edition - 2009)
Συγγραφείς: Van Bael & Bellis
Εκδότης: Kluwer Law International
 
 
EU Competition Law: Text, Cases & Materials (Fourth Edition - 2010) 
Συγγραφείς: Alison Jones, Brenda Sufrin
Εκδότης: Oxford University Press
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Βασικές έννοιες του δικαίου του ανταγωνισμού και απαραίτητες διακρίσεις: Εισαγωγή• Σχέση του δικαίου του ελεύθερου με το δίκαιο του αθέμιτου ανταγωνισμού• Οικονομική ανάλυση του ανταγωνισμού• Διασυνοριακοί περιορισμοί του ανταγωνισμού• Σχέσεις ελληνικού και ενωσιακού δικαίου• Κανονισμός 1/2003• Έννοια της επιχείρησης• Ένοια της σχετικής γεωγραφικής και προϊοντικής αγοράς.
 
Απαγορευμένες συμπράξεις: Έννοια της σύμπραξης• Έννοια του περιορισμού του ανταγωνισμού• Εξαιρούμενες συμπράξεις - Εφαρμογή του άρθρου 101 παρ. 3 ΣΛΕΕ και άρθρου 1 παρ. 3 Ν 3959/2011• Οριζόντιες συμφωνίες• Κάθετες συμφωνίες• συμφωνίες de minimis. 
 
Πρόγραμμα επιείκειας: Λογική του προγράμματος• Προϋποθέσεις υπαγωγής• Διαδικασία• Οφέλη και κίνδυνοι.
 
Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης: Έννοια δεσπόζουσας θέσης• Περιπτώσεις κατάχρησης• Καταχρήσεις μη τιμολογιακού χαρακτήρα• καταχρήσεις τιμολογιακού χαρακτήρα• κρατικοί περιορισμοί του ανταγωνισμού.
 
Συγκεντρώσεις επιχειρήσεων: Υποχρέωση γνωστοποίησης• Αρμοδιότητα ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ή Ευρωπαϊκής Επιτροπής• Έννοια της συγκέντρωσης• Έννοια της πραγματοποίησης• Υποχρέωση αναστολής της πραγματοποίησης• Ουσιαστική αξιολόγηση αποτελεσμάτων της συγκέντρωσης• Έγκριση συγκέντρωσης υπό τον όρο διορθωτικών μέτρων.
 
Εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού: Επιτροπή Ανταγωνισμού• Αρμοδιότητες• Διενέργεια ελέγχων• Κανονισμός Λειτουργίας• Δικαστικός έλεγχος• Δεσμευτικότητα αποφάσεων της Επιτροπής• Αποφάσεις δεσμεύσεων.
 
Συνολική παρουσίαση κυρώσεων εκ των παραβάσεων του δικαίου του ανταγωνισμού: Διοικητικές κυρώσεις κατά των εταιριών και των φυσικών προσώπων• Ύψος προστίμων• Αστικές αξιώσεις κατά του παραβάτη• Ποινικές κυρώσεις κατά εμπλεκομένων φυσικών προσώπων.
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% επίδοση στις ασκήσεις διαπραγματεύσεων
80% γραπτή εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                    +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Ρυθμιστικό Πλαίσιο του Ανταγωνισμού