MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Διοικητική Λογιστική

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοικητική Λογιστική 
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Γεώργιος Βενιέρης
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

-

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να δημιουργήσει στους φοιτητές τα θεμέλια για την κατανόηση της Λογιστικής Κόστους και της Διοικητικής Λογιστικής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο εμβαθύνοντας στις βασικές έννοιες, τις αρχές και τις εφαρμογές τους στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού γίνεται παρουσίαση των μεθόδων και των τεχνικών, παραδοσιακών και σύγχρονων, μέτρησης του κόστους των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων κυρίως για βιομηχανικές επιχειρήσεις, καθώς και η χρησιμοποίηση των σχετικών δεδομένων στη λήψη διοικητικών και επιχειρηματικών αποφάσεων. Τα επιμέρους διδασκόμενα θέματα αποτελούν τις εισηγήσεις που αναφέρονται στη συνέχεια.
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Για τη διεξαγωγή του μαθήματος χρησιμοποιούνται διάφορες διδακτικές μέθοδοι. Αναλυτικότερα, γίνονται προφορικές εισηγήσεις από τον διδάσκοντα στα επί μέρους θέματα που καλύπτονται από το πρόγραμμα. Παράλληλα, οι φοιτητές συμμετέχουν συνεχώς στην εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της περιόδου με την επεξεργασία ασκήσεων και μελετών περιπτώσεων προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στην πρακτική εφαρμογή των θεωρητικών εννοιών.   
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
 • Θα είναι σε θέση να κατανοούν βασικές έννοιες της διοικητικής λογιστικής και τις σύγχρονες τάσεις στο χώρο αυτό παγκοσμίως.
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους διοικητικής λογιστικής στην πράξη.
 • Θα γνωρίζουν ποιες μεθόδους, εργαλεία και τεχνικές είναι καταλληλότερες για την εξαγωγή και την επεξεργασία πληροφοριών ανάλογα με την απόφαση που πρέπει να ληφθεί.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Το μάθημα αντλεί από ποικιλία πηγών (βιβλία, επιστημονικά περιοδικά, έρευνες, κλ.π.). Το κύριο σύγγραμμα που ακολουθείται είναι το Νο 1 (HiltonMaherandSelto) στην ακόλουθη λίστα. Η  οργάνωση του μαθήματος βασίζονται σε αυτό.

1.      Hilton, R., M. Maher and F. Selto, “Cost management: Strategies for Business Decisions”, International Edition, 4th edition, Mc Graw Hill, 2008 

 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 1. Drury, C., “Management and Cost Accounting”, Thomson, 6th edition, 2004. 
 2. Horngren, C. T., A. Bimani, S. Datar and G. Foster, “Management and Cost Accounting”, Prentice Hall, 2nd edition, 2002.
 3. Horngren, C. T., G. Foster and S. Datar, ‘‘Cost Accounting: A Managerial Emphasis’’, Prentice Hall International Editions, 11th  edition, 2003.
 4. Kaplan, R. and A. Atkinson, “Advanced management Accounting”, Prentice Hall, 3rd edition, 1998.
 5. Kaplan, R. S. and R. Cooper, ‘‘Cost & Effect - Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance’’, Harvard Business School Press, 1998.
 6. Zimmerman, J. L., ‘‘Accounting for Decision Making and Control’’, McGraw-Hill Irwin, 4th edition, 2003.
 7. Βενιέρης, Γ., ‘‘Λογιστική Κόστους: Θεωρία και Πράξη’’, P.I. Publishing, Αθήνα, 2003.
 8. Βενιέρης, Γ. και Σ. Κοέν , «Διοικητική Λογιστική», P.I. Publishing, Αθήνα, 2007.
 9. Βενιέρης, Γ., Σ. Κοέν και Μ. Κωλέτση, «Λογιστική Κόστους: Αρχές και Εφαρμογές», P.I. Publishing, Αθήνα, 2003.
 10. Μπάλλας, Α. και Α. Δημητράς «Διοικητική Λογιστική», Εκδόσεις Gutenberg, 2009.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 • Εβδομάδα 1η Λογιστική Κόστους  - Διοικητική Λογιστική
  • Βασικές έννοιες κόστους (πρώτες ύλες – άμεση εργασία – ΓΒΕ – συντελεστής καταλογισμού). Διακρίσεις κόστους (άμεσο, έμμεσο, μεταβλητό, σταθερό, κτλ.). Κόστος προϊόντος και κόστος περιόδου.
 • Εβδομάδα 2η Πλήρες Κόστος – Επιμερισμός Κόστους
  • Πλήρης απορροφητική κοστολόγηση. Επιμερισμός και επανεπιμερισμός κόστους βοηθητικών τμημάτων παραγωγής. 
 • Εβδομάδα 3η Προϋπολογισμοί
  • Κατάρτιση, λειτουργία και σκοπιμότητα λειτουργικών προϋπολογισμών. Ανάπτυξη συνολικού λειτουργικού προϋπολογισμού. 
 • Εβδομάδα 4η Στατικοί και Ελαστικοί Προϋπολογισμοί
  • Διακρίσεις και λειτουργία στατικών και ελαστικών προϋπολογισμών. Υπολογισμός και ανάλυση αποκλίσεων προϋπολογισμών. Λογιστική της υπευθυνότητας.  
 • Εβδομάδα 5η Λήψη Αποφάσεων στο Βραχυπρόθεσμο Διάστημα
  • Υπολογισμός σημείου εξίσωσης συνολικών εσόδων και εξόδων (break even point). Λήψη αποφάσεων στο βραχυπρόθεσμο διάστημα κάτω από περιορισμούς.
 • Εβδομάδα 6η Τιμές Μεταφοράς – Αξιολόγηση Τμηματικής Απόδοσης
  • Διεθνείς τιμές μεταφοράς. Τμηματική αξιολόγηση με βάση την απόδοση της επένδυσης (ROI) και το υπολειμματικό κέρδος (RI). 
 • Εβδομάδα 7η Κοστολόγησης με βάση τις Δραστηριότητες
  • Activity Based Costing. Υπολογισμός κόστους δραστηριοτήτων. Κατηγορίες δραστηριοτήτων (unit level, batch level, facility level, product level, customer level). Οδηγοί κόστους.
 • Εβδομάδα 8η Επανάληψη
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών βασίζεται σε γραπτή εξέταση στο τέλος της περιόδου. Η συμμετοχή στις διαλέξεις (απορίες, παρατηρήσεις κ.λπ.) λαμβάνονται υπόψη.
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Διοικητική Λογιστική