MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Ειδικά Θέματα Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ειδικά Θέματα Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Επιτυχής ολοκλήρωση μαθήματος Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς
Διδάσκων: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου 
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τρίτη 9.00-10.00, Πέμπτη 9.00-10.00  

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η παροχή εξειδικευμένης γνώσης ως προς το θεσμικό και λειτουργικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς, κατά το ημεδαπό σύστημα, αλλά και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων για την πληρέστερη κατανόηση του συστήματος της κεφαλαιαγοράς ως κύριας πτυχής της σύγχρονης συναλλακτικής και επαγγελματικής οικονομικής ζωής.   
 
Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και στις σύγχρονες συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο σε εθνικό και διασυνοριακό περιβάλλον. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι επενδυτικές υπηρεσίες, οι αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, οι υποδομές και οι κανόνες που διέπουν την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος από κινδύνους αφερεγγυότητας και άλλους συστημικούς. Η δεύτερη ενότητα επικεντρώνεται στους όρους λειτουργίας των εκδοτών τίτλων, στο ενημερωτικό δελτίο, στους όρους εισαγωγής χρηματοπιστωτικού μέσου σε αγορά διαπραγμάτευσης, στις ειδικές υποχρεώσεις εταιρικές διακυβέρνησης των εκδοτών ως και στις υποχρεώσεις ενημέρωσης και διαφάνειας στις κεφαλαιαγορές. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στους θεσμικούς επενδυτές και περιλαμβάνει τους Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και τις άλλες συναφείς μορφές επενδυτικών κεφαλαίων. Η τέταρτη ενότητα αναλύει την κατάχρηση αγοράς υπό τη μορφή της καταχρηστικής εκμετάλλευσης εμπιστευτικών πληροφοριών και της χειραγώγησης αγοράς. Η πέμπτη ενότητα αναλύει το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην πάταξη φαινομένων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (‘ξέπλυμα βρώμικου χρήματος’) και η έκτη ενότητα στις δημόσιες προτάσεις. Τέλος, η έβδομη ενότητα περιλαμβάνει πρακτικά και ασκήσεις επί του αντικειμένου των προηγουμένων θεματικών ενοτήτων.
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.   
 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, αλλά και μαθησιακές δραστηριότητες συνιστάμενες σε γραπτές προαιρετικές ή φροντιστηριακές εξετάσεις, εργασίες, αλλά και συντονισμένες επισκέψεις σε φορείς και αρχές της κεφαλαιαγοράς (πχ Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ). 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Οι στόχοι του μαθήματος και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στα εξής: 
 
Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, όπως του χρηματιστηρίου και των συναλλαγών σε αυτό, των επιχειρήσεων ως εισηγμένων εταιριών, των επενδυτικών υπηρεσιών και των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων (χρηματοπιστωτικών μέσων)  
 
Εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων, στον εντοπισμό των κινδύνων με βάση και τη δικαστηριακή πρακτική (case studies) και των ευκαιριών δράσης και ανάπτυξης στο χρηματοπιστωτικό τομέα  
 
Επιμόρφωση κατά τα εξειδικευμένα πρότυπα πιστοποίησης στελεχών της αγοράς
 
Εμπέδωση γνώσεων, διαμόρφωση κουλτούρας και πρακτική με βάση το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής «Ενιαίας Αγοράς» (internal market)
 
Γνωστική επάρκεια και ετοιμότητα με βάση τα προαπαιτούμενα για εργασιακή απασχόληση στην κεφαλαιαγορά.
 
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

Ι.Ρόκας-Χ.Ταρνανίδου-Ε.Ματθαίου, Η Κεφαλαιαγορά. Θεσμικό πλαίσιο. Κριτικές Παρατηρήσεις (2010) 

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Regulation of the EU Financial Markets MiFID II and MiFIR, Busch D. – Ferrarini G.(εκδ.) (2017)
Ταρνανίδου Χ., Σύγχρονες ενεργειακές αγορές. Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική (2016)  
Moloney Ν., EU Securities and Financial Regulation (2014)  
Mallin Ch., Corporate Governance (2012)
Ταρνανίδου Χ. Ειδικά Δικαιώματα των Μετόχων Εισηγμένων Εταιριών (2009)
Ταρνανίδου Χ., Συμβάσεις παραγώγων του Χρηματοπιστωτικού Τομέα. Δογματική και πρακτική θεώρηση. Διεύθυνση Σειράς: Λ. Κοτσίρης. [Σειρά: Σύγχρονα Θέματα Εμπορικού Δικαίου - τ. 31] (2006) 
 
 
Σημαντικοί διαδικτυακοί τόποι: 
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον χρηματοοικονομικό – χρηματιστηριακό τύπο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1η ενότητα: Αγορές & Υποδομές 
 • Επενδυτικές Υπηρεσίες, Επενδυτικές Δραστηριότητες, Παράγωγα και Άλλα Χρηματοπιστωτικά Μέσα  
 • Αγορές Χρηματοπιστωτικών Μέσων
 • Υποδομές
  • Εκκαθάριση
  • Διακανονισμός,
  • Συστήματα Άυλων Τίτλων 
 • Κίνδυνοι Αφερεγγυότητας
  • Ασφάλειες
  • Αμετάκλητο
  • Σκιώδης Τραπεζική 
 
2η ενότητα: Εκδότες Τίτλων
 • Ενημερωτικό Δελτίο
 • Εισαγωγή προς Διαπραγμάτευση 
 • Ειδικές Υποχρεώσεις Εταιρικές Διακυβέρνησης Εκδοτών 
 • Υποχρεώσεις Ενημέρωσης και Διαφάνειας 
 
3η ενότητα Θεσμικοί Επενδυτές 
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) 
 • Εναλλακτικά Κεφάλαια 
 • Λοιπές μορφές επενδυτικών κεφαλαίων 
 
4η ενότητα: Κατάχρηση αγοράς 
 • Καταχρηστική Εκμετάλλευση Εμπιστευτικών Πληροφοριών
 • Χειραγώγηση Αγοράς 
 
5η ενότητα: Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (‘ξέπλυμα βρώμικου χρήματος’) 
 
6η ενότητα: Δημόσιες Προτάσεις
 
7η ενότητα: Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και υποθέσεις πρακτικού ενδιαφέροντος (case studies)
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Οι εργασίες λαμβάνονται υπόψη.  

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Ειδικά Θέματα Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς