MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Χριστίνα Ι. Ταρνανίδου 
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τρίτη 9.00-10.00, Πέμπτη 9.00-10.00  

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις θεμελιώδεις έννοιες λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς. Το μάθημα αποβλέπει στην παροχή βασικών γνώσεων στους σπουδαστές ως προς τον τρόπο λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς κατά το ημεδαπό σύστημα, αλλά και σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν την απαραίτητη εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων για την πληρέστερη κατανόηση του συστήματος της κεφαλαιαγοράς ως κύριας πτυχής της σύγχρονης συναλλακτικής και επαγγελματικής οικονομικής ζωής.   
 
Το μάθημα περιλαμβάνει τόσο τη μελέτη θεωρητικών ζητημάτων όσο και την επίλυση πρακτικών προβλημάτων που αφορούν στη λειτουργία της κεφαλαιαγοράς και στις σύγχρονες συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε αυτό το χώρο σε εθνικό και διασυνοριακό περιβάλλον. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται οι γενικοί όροι λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και ιδίως των αγορών χρηματοπιστωτικών μέσων. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στους γενικούς όρους λειτουργίας των εκδοτών τίτλων στην κεφαλαιαγορά, της εταιρικής διακυβέρνησης και της διαφάνειας στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Η τρίτη ενότητα περιλαμβάνει θέματα σχετικά με τις συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα, τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των συμμετεχόντων στις συναλλαγές, τις δυνατότητες διασυνοριακής και παγκοσμιοποιημένης συναλλαγής, τους κινδύνους που οι συναλλαγές δημιουργούν και τα μέσα αντιμετώπισής τους. Η τέταρτη ενότητα περιλαμβάνει πρακτικά και ασκήσεις επί του αντικειμένου των προηγουμένων θεματικών ενοτήτων.
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική.   
 
Η διδασκαλία περιλαμβάνει παραδόσεις, αλλά και μαθησιακές δραστηριότητες συνιστάμενες σε γραπτές προαιρετικές ή φροντιστηριακές εξετάσεις, εργασίες, αλλά και συντονισμένες επισκέψεις σε φορείς και αρχές της κεφαλαιαγοράς (πχ Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κλπ). 
 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Οι στόχοι του μαθήματος και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στα εξής: 
Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς, όπως του χρηματιστηρίου και των συναλλαγών σε αυτό, των επιχειρήσεων ως εισηγμένων εταιριών, των επενδυτικών υπηρεσιών και των προσφερόμενων επενδυτικών προϊόντων (χρηματοπιστωτικών μέσων)  
 
Εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων, στον εντοπισμό των κινδύνων με βάση και τη δικαστηριακή πρακτική (case studies) και των ευκαιριών δράσης και ανάπτυξης στο χρηματοπιστωτικό τομέα  
 
Επιμόρφωση κατά τα εξειδικευμένα πρότυπα πιστοποίησης στελεχών της αγοράς
 
Εμπέδωση γνώσεων, διαμόρφωση κουλτούρας και πρακτική με βάση το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής «Ενιαίας Αγοράς» (internal market)
 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 

Χ.Ταρνανίδου, Η Οργανωμένη Αγορά. Κοινοτικό Δίκαιο & Εθνική Εναρμόνιση (2008)

 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
  • Niamh Moloney, EC Securities Regulation (2008) 
  • Chris Mallin, Corporate Governance (2012)
  • Ι.Ρόκας-Χ.Ταρνανίδου-Ε.Ματθαίου, Η Κεφαλαιαγορά. Θεσμικό πλαίσιο. Κριτικές Παρατηρήσεις (2010) 
  • Α.Καραγκουνίδης, Προστασία του Επενδυτή στο Δίκαιο των Επενδυτικών Υπηρεσιών (2007) 
  • Regulation of the EU Financial Markets MiFID II and MiFIR, Busch D. – Ferrarini G.(εκδ.) (2017)
  • Ταρνανίδου Χ., Σύγχρονες ενεργειακές αγορές. Θεσμικό πλαίσιο και ελληνική προοπτική (2016) 
 
 
Σημαντικοί διαδικτυακοί τόποι: 
 
Επιπρόσθετα είναι απαραίτητο οι φοιτητές να διαβάζουν επιστημονικά άρθρα καθώς και άρθρα από τον χρηματοοικονομικό – χρηματιστηριακό τύπο
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

1η ενότητα: Γενικοί όροι λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς 
Οι αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων
Αγορές προθεσμιακές και τοις μετρητοίς
Όροι λειτουργίας των αγορών 
Η απελευθέρωση των αγορών και η εποπτεία 
Κίνδυνοι και τρόποι διαχείρισης 
 
2η ενότητα: Εκδότες τίτλων και εταιρική διακυβέρνηση 
Όροι χρηματοδότησης εκδοτών από την κεφαλαιαγορά 
Το ευρωπαϊκό διαβατήριο των εκδοτών 
Η εταιρική διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο και στην ΕΕ 
 
3η ενότητα Συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα
Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες 
Τα χρηματοπιστωτικά μέσα 
Υποδομές και λειτουργίες των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών 
Κίνδυνοι και μέσα αντιμετώπισης 
 
4η ενότητα: Ασκήσεις πρακτικής εφαρμογής και υποθέσεις πρακτικού ενδιαφέροντος (case studies)      
 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Οι εργασίες λαμβάνονται υπόψη.  

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                    +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Θεσμικό Πλαίσιο Λειτουργίας της Κεφαλαιαγοράς