MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Αγαπητοί υποψήφιοι, Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, γίνεται ίδρυση / επανίδρυση όλων των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ. Ως εκ τούτου, δεν θα δεχόμαστε αυτή την περίοδο αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Θα ενημερωθείτε εκ νέου μέσα από την ιστοσελίδα μας για την ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων. Ευχαριστούμε.

 

Εισηγμένη Εταιρία και Εταιρική Διακυβέρνηση

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Εισηγμένη Εταιρία και Εταιρική Διακυβέρνηση
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Χριστίνα Κ. Λιβαδά 
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τρίτη 9.00-10.00

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές στα χαρακτηριστικά της εισηγμένης ανώνυμης εταιρίας ως μιας ειδικής κατηγορίας ανώνυμης εταιρίας και στην έννοια, τον ρόλο και την λειτουργία της εταιρικής διακυβέρνησης. Στην πρώτη ενότητα εξετάζουμε τις γενικές διαφοροποιήσεις της εισηγμένης εταιρίας από την κοινή ανώνυμη εταιρία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά και τη διενέργεια δημόσιας εγγραφής. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζουμε τις ειδικές οργανωτικές απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των εισηγμένων εταιριών. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζουμε την έννοια, τον ρόλο που επιτελεί και τις θεματικές της εταιρικής διακυβέρνησης. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζουμε το ρόλο του διοικητικού συμβουλίου μέσα από το πρίσμα των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται οι θεματικές της πολιτικής αποδοχών, του εσωτερικού ελέγχου και της διαχείρισης κινδύνων. Στην έκτη ενότητα εξετάζεται το ειδικό πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης για τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως σε συνέχεια της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης των ετών 2007-2009. Τέλος, στην έβδομη ενότητα παρουσιάζονται οι πρακτικές της εταιρικής διακυβέρνησης σε ό,τι αφορά τους μετόχους και τους “gatekeepers”.   
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται με διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της προετοιμασίας για το μάθημα. Επιπρόσθετα υπογραμμίζεται ότι η θεωρητική ανάλυση των ζητημάτων που θα αναλυθούν θα συμπληρώνεται από επίλυση πρακτικών προβλημάτων και εξέταση της νομολογίας.
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι στόχοι του μαθήματος και τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στα εξής: 
 • Απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης σε θέματα λειτουργίας της εισηγμένης εταιρίας ως ειδικής κατηγορίας ανώνυμης εταιρίας και στις υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας σε ό,τι αφορά την εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές  
 • Εξοικείωση στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και τον εντοπισμό των κινδύνων με βάση και την νομολογία (case studies)  
 • Επιμόρφωση κατά τα εξειδικευμένα πρότυπα πιστοποίησης στελεχών της αγοράς
 • Γνωστική επάρκεια και ετοιμότητα με βάση τα προαπαιτούμενα για εργασιακή απασχόληση στην κεφαλαιαγορά.
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣΥΓΓΡΑΜΜΑ

Tricker Bod (2015): Corporate Governance. Principles, Policies and Practices, third edition, Oxford University Press

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ

 1. Bainbridge Stephen (2012): Corporate Governance after the Financial Crisis, Oxford University Press
 2. Cheffins R. Brian (2014): The Corporate Governance Movement, Banks and the Financial Crisis, ECGI Working Paper Series in Law, Working Paper No 232/2014, (http://ssrn.com/abstract_id=2365738) 
 3. Cheffins R. Brian (2013): The Undermining of UK Corporate Governance (?), ECGI Law Working Paper No 203/2013, (http://ssrn.com/abstract_id=2129686)   
 4. Cheffins R. Brian (2012): The History of Modern U.S. Corporate Governance. Introduction, Legal Studies Research Paper Series, University of Cambridge, Faculty of Law, Paper No. 29/2012
 5. Cheffins R. Brian (2012): The History of Corporate Governance, ECGI Law Working Paper No 184/2012, (http://ssrn.com/abstract=1975404)   
 6. Coffee John (2006): Gatekeepers. The professions and corporate governance, Oxford University Press
 7. Financial Reporting Council (2012): Comply or Explain. 20th Anniversary of the UK Corporate Governance Code 
 8. Fleckner, Hopt (ed.) (2013): Comparative Corporate Governance, Cambridge University Press 
 9. Hopt J. Klaus (2013): Better Governance of Financial Institutions, ECGI Law Working Paper No 207/2013, (http://ssrn.com/abstract_id=2212198)
 10. Hopt J. Klaus (2011): Comparative Corporate Governance: The State of the Art and International Regulation, ECGI Law Working Paper No 170/2011, (http://ssrn.com/abstract_id=1713750)
 11. Αυγητίδης Δημήτρης (2014): Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, Νομική Βιβλιοθήκη
 12. Αυγητίδης Δημήτρης (2013): Η Εισηγμένη Ανώνυμη Εταιρία, Νομική βιβλιοθήκη
 13. Λιβαδά Χριστίνα (2016): Το ΔΣ της Ανώνυμης Εταιρείας και οι Κανόνες Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η επίδραση του θετικού δικαίου, Νομική Βιβλιοθήκη
 14. Μικρουλέα Αλεξάνδρα (2013): Όρια Δράσης και Ευθύνη των Εταιρικών Διοικητών, Νομική Βιβλιοθήκη
 15. Μούζουλας Σπήλιος (2003): Εταιρική Διακυβέρνηση (Corporate Governance), Διεθνής εμπειρία, ελληνική πραγματικότητα, Εκδ. Σάκκουλα 
 16. Τουντόπουλος Βασίλειος (2015): Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, Εκδ. Σάκκουλα  
 
Σημαντικοί διαδικτυακοί τόποι:
 
European Commission: The EU Single Market, Company Law and Corporate Governance 
European Corporate Governance Institute: http://www.ecgi.org/ 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Εισηγμένη Εταιρία και Εταιρική Διακυβέρνηση   

1η ενότητα: Εισηγμένη ανώνυμη εταιρία

 • Η εισηγμένη ανώνυμη εταιρία ως ειδική κατηγορία ανώνυμης εταιρίας. Γενικές διαφοροποιήσεις από το κοινό δίκαιο της α.ε.
 • Διαδικασία και προϋποθέσεις εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά. Διενέργεια δημόσιας εγγραφής. Αναστολή διαπραγμάτευσης
 • Ενημερωτικό Δελτίο
 • Δημόσια προσφορά
 • Σύμβαση αναδοχής

2η ενότητα: Ειδικές οργανωτικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις της εισηγμένης εταιρίας

 • Σκοπός των ειδικών διατάξεων για τις εισηγμένες εταιρίες
 • Ρυθμίσεις εταιρικού δικαίου
 • Απαιτήσεις πληροφόρησης και διαφάνειας
 • Υποχρεώσεις τακτικής και έκτακτης πληροφόρησης
 • Υποχρεώσεις γνωστοποίησης συναλλαγών

3η ενότητα: Εισαγωγή στην εταιρική διακυβέρνηση

 • Έννοια και σκοποί της εταιρικής διακυβέρνησης
 • Βασική θεματολογία των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η φύση των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης και η συμπόρευσή τους με το εταιρικό δίκαιο
 • Οι ειδικοί κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και των ΑΕΠΕΥ
 • Η «δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η αρχή «συμμόρφωση ή εξήγηση»
 • Ο Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης του ΕΣΕΔ

4η ενότητα: Διοικητικό συμβούλιο και εταιρική διακυβέρνηση

 • Συστήματα διοίκησης των ανωνύμων εταιριών – Συγκριτική επισκόπηση
 • Μονιστικό σύστημα: Εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 • Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου
 • Επιτροπές σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου

5η ενότητα: Ειδικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης

 • Πολιτική αποδοχών
 • Εσωτερικός έλεγχος
 • Διαχείριση κινδύνων

6η ενότητα: Το ειδικό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης για τις εταιρίες του χρηματοπιστωτικού τομέα

 • Διοικητικό συμβούλιο
 • Διαχείριση κινδύνων
 • Πολιτικές αποδοχών

7η ενότητα: Μέτοχοι, gatekeepers και εταιρική διακυβέρνηση

 • Ο ρόλος των μετόχων στην εταιρική διακυβέρνηση
 • Stewardship codes
 • Τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των μετόχων
 • Ο στόχος των gatekeepers στην εταιρική διακυβέρνηση

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται μέσω μιας τελικής γραπτής εξέτασης. Οι εργασίες και η συμμετοχή στο μάθημα λαμβάνονται υπόψη.  

 
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Εισηγμένη Εταιρία και Εταιρική Διακυβέρνηση