MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - Μ21107P

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Ομότιμος Καθηγητής Ιωάννης Γερ. Χαλικιάς
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Κάθε μέρα 11.00-17.00 

Τηλ. Γραφείου 210 8203 271, Κινητό 6932 2547 02 

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Οι περισσότερες επιχειρηματικές αποφάσεις λαμβάνονται κάτω από πίεση χρόνου, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά τόσο ο αριθμός των οικονομικών μεταβλητών που εμπλέκονται στη διαδικασία της αντιμετώπισης του προβλήματος, όσο και τα διαθέσιμα στοιχεία που προέρχονται από τις διάφορες βάσεις δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι για να ληφθούν σωστές αποφάσεις θα πρέπει πρώτα να γίνει ποσοτική ανάλυση των δεδομένων προκειμένου να διαπιστωθεί η συμπεριφορά των οικονομικών μεγεθών και η ενδεχόμενη σχέση μεταξύ τους. Έτσι, η ανάλυση των δεδομένων, αποτελεί πλέον το βασικότερο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων και είναι συνδυασμός των βασικών ποσοτικών μεθόδων και υπολογιστικών συστημάτων. Η ραγδαία εξέλιξη των υπολογιστών οδήγησε στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων ανάλυσης δεδομένων. Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει όλες τις σύγχρονες ποσοτικές μεθόδους ανάλυσης δεδομένων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην περιγραφή πραγματικών περιπτώσεων ενώ η εφαρμογή όλων των μεθόδων γίνεται με τη βοήθεια των γνωστών προγραμμάτων (SPSS, StatGraphics, Eviews, Excel, κλπ). Οι αριθμητικοί υπολογισμοί που απαιτούνται από τις διάφορες ποσοτικές μεθόδους είναι τόσο εκτεταμένοι που η περιγραφή τους χωρίς το κατάλληλο υπολογιστικό μέσο θα ήταν άλλη μία ακαδημαϊκή γνώση χωρίς πρακτική αξία αφού η εφαρμογή τους στην πράξη θα ήταν αδύνατη.
    
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

 
Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοήσουν:
 
Να καταλάβουν τις βασικές έννοιες των τρόπων μέτρησης σε κατάλληλη κλίμακα των πληροφοριών που συναντώνται σε επιχειρηματικά προβλήματα και των μεθόδων διαχείρισης αυτών των αριθμητικών (ποσοτικών) πληροφοριών
Να εκτελούν αναλύσεις των δεδομένων με τη βοήθεια των υπολογιστών και των σχετικών προγραμμάτων (MS Excel, SPSS, κλπ)
Να εμπεδώσουν τις βασικές έννοιες των μεθόδων ανάλυσης και να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις πιο προχωρημένες μεθόδους 
Να καταλάβουν πως ένα στατιστικό υπόδειγμα χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σχέση μεταξύ των διαφόρων μεταβλητών στα πλαίσια ενός επιχειρηματικού προβλήματος, πως εξειδικεύεται, και πως οι μεταβλητές διακρίνονται σε εξαρτημένες  και ανεξάρτητες  
Να εφαρμόζουν τις ανάλογες στατιστικές μεθόδους προκειμένου να εκτιμήσουν τις παραμέτρους του υποδείγματος
Να κατανοούν και να αναλύουν τις εκτυπώσεις των στατιστικών προγραμμάτων και να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα
Να προβαίνουν σε  εκτεταμένες αναλύσεις αριθμητικών δεδομένων στα πλαίσια των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Χαλικιάς, Ι., Στατιστική: Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, 4η Έκδοση, Rosili, 2017.
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ
 
Berenson, M., Levine, D. and Krehbiel, T., Basic Business Statistics: Concepts and Applications, 12th Edition, Prentice Hall, 2011.
 
Levine, D.M., Berenson, M.L., Krehbiel, T.C., and Stephan, D., Statistics for Managers, Using Microsoft Excel, 6th Edition, Prentice Hall, 2011.
 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

 
Εισαγωγή, κατηγορίες ποσοτικών δεδομένων, πίνακες - διαγράμματα, κλίμακες μέτρησης. Κατανομές συχνοτήτων, μέτρηση τάσης, διασποράς, ασυμμετρίας. Εισαγωγικές έννοιες στις πιθανότητες, κατανομές, κατανομές δειγματοληψίας, εκτιμητική και έλεγχοι υποθέσεων. Κριτήριο Χ2, Ανάλυση Διακύμανσης. Απλή Συσχέτιση & Παλινδρόμηση, Πολλαπλή Παλινδρόμηση. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών. Εισαγωγή και εφαρμογές στο πρόγραμμα SPSS, StatGraphics, κλπ. Παρουσίαση πραγματικών περιπτώσεων (case studies).
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 
Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
100% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

  • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                    +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Ποσοτικές Μέθοδοι για Λήψη Επιχειρηματικών Αποφάσεων - Μ21107P