MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Μ21103P

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Χρηματοοικονομική Διοίκηση
ECTS πιστωτικές μονάδες: 5 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Δρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

-

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα Χρηματοοικονομική Διοίκηση έχει σαν στόχο να παρέχει μία όσο το δυνατόν περισσότερο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πλατφόρμα στην κατεύθυνση της Αξιολόγησης και Χρηματοδότησης Επενδυτών Αποφάσεων. Δεδομένης της ευρύτητας του αντικειμένου το εκπαιδευτικό υλικό (του μαθήματος) επιμερίζεται σε τέσσερις συμπληρωματικές ενότητες, μέσα από τις οποίες ο σπουδαστής αναπτύσσει μία σταδιακή δεξιότητα στην χρήση εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων και την αξιολόγηση των σχετικών επενδυτικών αποφάσεων σε επίπεδο επιχείρησης.

Αρχικά μέσα από μία σύντομη επισκόπηση, θα εξασφαλίσουμε ότι το σώμα των σπουδαστών έχει αποτυπώσει τις βασικές μαθηματικές έννοιες της Χρηματοδοτικής ενώ στη συνέχεια ασχολούμαστε με τα κριτήρια αξιολόγησης των Επενδυτικών Αποφάσεων και το σύνολο των πηγών χρηματοδότησης. προκειμένου την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων. Οι επόμενες θεματική ενότητα, επιχειρεί μία εστιασμένη προσέγγιση σε θέματα Χρηματοοικονομικού Προγραμματισμού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. ενώ εναλλακτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η Χρηματοδοτική Μίσθωση (Leasing), η Πρακτόρευση Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) εξετάζονται σε σχέση με τις κλασσικές μορφές χρηματοδότησης. 
 
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα.  
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 

1. αξιολογούν και εφαρμόζουν τεχνικές για την επιλογή μεταξύ εναλλακτικών επενδύσεων;

2. αξιολογούν και εφαρμόζουν κατάλληλες μεθόδους για βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη κατανομή πόρων;

3. αξιολογούν διαφορετικές μεθόδους διαχείρισης κινδύνου και ένταξης του στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Δεδομένης της ευρύτητας της Χρηματοδοτικής Διοίκησης ως θεματική ενότητα, δεν είναι εφικτή η αποκλειστική χρήση ενός και μόνου εγχειριδίου το οποίο θα καλύψει σε σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις του μαθήματος. Το εκπαιδευτικό υλικό είναι μία σύνθεση επιλεγμένων ξενόγλωσσων και ελληνόγλωσσων εγχειριδίων καθώς επίσης και Σημειώσεων του Διδάσκοντα.

 

Ελληνόγλωσσα Εγχειρίδια

 • Α.Α. Δράκος και Γ. Α. Καραθανάσης, 2010, Χρηματοοικονομική Διοίκηση των Επιχειρήσεων, Αθήνα: Εκδόσεις  Ε. Μπένου.

 

Ξενόγλωσσα Εγχειρίδια

 • Brigham, E. F., and Ehrhardt, M. C. (2013). Financial Management: Theory & practice. 15th Edition, Cengage Learning.
 • Brealey, R. A., Myers, S. C., and Allen, F.(2012). Principles of corporate finance. 12th Edition, McGraw-Hill Education.
 • Ross, S. A., Westerfield, R. W., and Jaffe, J. F. (2016). Corporate Finance. 11th Edition, McGraw-Hill Education.
 • Bodie, Z., Kane, A., and Marcus, A. J. (2012). Essentials of Investments. 9th Edition. McGraw-Hill.

 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Με βάση τα παραπάνω το μάθημα διαρθρώνεται σε μία εισαγωγική τοποθέτηση και τέσσερις επιμέρους θεματικές ενότητες οι οποίες αναλύονται ως εξής :
 
1. ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ – ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
 • Η Διαχρονική Αξία του Χρήματος. Ανατοκισμός και Προεξόφληση
 • Σύνθετος και Απλός Τόκος.
 • Σειρές Πληρωμών (Ράντες)
 • Τραπεζικά Δάνεια
 • Σχέση Κινδύνου Απόδοσης – Μέτρηση του Κινδύνου

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

 • Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων
 • Εννοιολογικός Προσδιορισμός και υπολογισμός των Καθαρών Ταμειακών Ροών ενός Επενδυτικού Σχεδίου (Ειδικές Περιπτώσεις)
 • Αξιολόγηση Επενδύσεων σε Καθεστώς Κινδύνου (Uncertainty, SensitivityAnalysis)
 • Υπολογισμός του Κόστους Κεφαλαίου των Επιχειρήσεων (επιμερισμός σε κόστος Δανειακών Κεφαλαίων και Κόστος Ιδίων Κεφαλαίων, Μέσο Σταθμικό Κόστος Κεφαλαίου της Επιχείρησης)

3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

 • Κεφαλαιακή και Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
 • Νεκρό Σημείο - Τεχνική Ανάλυση του Νεκρού Σημείου και Ανάλυση Ευαισθησίας
 • Λειτουργική Μόχλευση - Χρηματοοικονομική Μόχλευση
 • Μέτρηση της Συνολικής-Συνδυασμένης Μόχλευσης
 • Μέτρηση και Νόημα του Επιχειρηματικού και Χρηματοοικονομικού Κινδύνου

4. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 • Χρηματοδότηση διασφαλιζόμενη με απαιτήσεις ή Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (FACTORING).
 • Χρηματοδοτική Μίσθωση και Λειτουργκή Μίσθωση
 • Επιλογή μεταξύ Χρηματοδοτικής Μίσθωσης και Τραπεζικού Δανεισμού   
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
20% ασκήσεις 
80% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Χρηματοοικονομική Διοίκηση - Μ21103P