MBA Part Time

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

 

 

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων - M21212P

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

Τίτλος: Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
ECTS πιστωτικές μονάδες: 6 πιστωτικές μονάδες
Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Διδάσκων: Δημήτρης Μανωλόπουλος
Μέθοδος διδασκαλίας: Η διδασκαλία του μαθήματος πραγματοποιείται μία φορά την εβδομάδα με μία διάλεξη τριών ωρών.
Ημέρες και ώρες επικοινωνίας:

Τετάρτη 16.00-17.45 

Επικοινωνία: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές / φοιτήτριες τις διεθνείς διαστάσεις της διοικητικής επιστήμης και την πρακτική εφαρμογή της. Οι βασικές αρχές της διοίκησης επιχειρήσεων παραμένουν οι ίδιες όταν η επιχείρηση διεθνοποιείται, αλλά πρέπει να μελετηθούν σε πλαίσιο νέων αγορών – εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι χώρες εξωτερικού είναι διαφορετικές και τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει το μάνατζμεντ επιφορτισμένο με τη διεθνοποίηση της εταιρείας είναι πιθανόν να είναι πιο σύνθετα. Σαν αποτέλεσμα, η διοίκηση μιας διεθνοποιημένης εταιρείας πρέπει να διερευνήσει σε ποιο βαθμό θα πρέπει να ανταποκριθεί-προσαρμόσει τους πόρους και ικανότητες, και στρατηγικές της για τις διεθνείς αγορές καθώς και σε ποιο σημείο θα εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες και ευκαιρίες που υπάρχουν στη χώρα-βάση της αναφορικά με τη διεθνοποίηση. Οι ρόλοι των θυγατρικών και τα στοιχεία ανταγωνιστικότητας που βασίζονται στη γνώση και την τεχνολογία αποτελούν επί πρόσθετο, βασικό σκοπό του μαθήματος.  
 

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

Το εκπαιδευτικό υλικό του μαθήματος καλύπτεται στις διαλέξεις. Οι διαλέξεις αφορούν σε συζητήσεις, αναλύσεις μελετών περίπτωσης και προβολή οπτικο-ακουστικού υλικού. Η παρουσία των φοιτητών στις διαλέξεις είναι υποχρεωτική. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για την κατανόηση των θεμάτων τα οποία αναλύονται. Η προσωπική μελέτη αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό μέρος της μελέτης για το μάθημα. 
 

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
 • Να κατανοήσουν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για διεθνοποίηση.
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές πολιτισμικές, πολιτικές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις που επιδρούν στη διοίκηση των διεθνών επιχειρήσεων. 
 • Να εντοπίζουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν και τους κινδύνους που ανακύπτουν για τα διευθυντικά στελέχη που απασχολούνται σε ένα διεθνές περιβάλλον.
 • Να αναλύουν και αξιολογούν τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και τοπικής ανταπόκρισης στη διεθνή διοίκηση και στρατηγική των διεθνών εταιριών.
 • Να περιγράφουν τους ρόλους των θυγατρικών επιχειρήσεων και τη συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα των κρατών  υποδοχής.
 • Να αξιολογούν διαφορετικές οργανωσιακές δομών που παρατηρούνται στην υλοποίηση διεθνών επιχειρηματικών δραστηριο¬τήτων των διεθνών εταιριών. 
 • Να περιγράφουν και αξιολογούν τα στοιχεία εκείνα  που προσδίδουν  ποιότητα και γνώση σε μία διεθνή επιχείρηση και συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητά της.  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ
 
Το μάθημα δεν απαιτεί κάποιο υποχρεωτικό σύγγραμμα
 
 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Βιβλία:

 • Grazia Ietto-Gillies. Transnational Corporations and International Production. Concepts, Theories and Effects, E. Elgar, Cheltenham (latest edition).
 • Hodgetts R. & Luthans, F. International Management. McGraw-Hill, New York (latest edition)
 • Hill C.W.L. International Business: Competing in the Global Marketplace. McGraw-Hill, New York (latest edition)
Επιστημονικά Άρθρα (Ενδεικτικά):
 • Berry, H (2014). Global integration and innovation: Multicountry knowledge generation within MNCs. Strategic Management Journal 35 (6), 869–890.
 • Brock, D. (2003). Autonomy of individuals and organizations: Towards a strategy research agenda. International Journal of Business and Economics, 2(1), 57-73.
 • Boussebaa, M. (2015). Control in the multinational enterprise: The polycentric case of global professional service firms. Journal of World Business, 50(4), 696-703.
 • Gullien, & Garcia –Canal, E. (2009). The American model of τhe multinational firm and the new multinationals from emerging economies. Academy of Μanagement Perspectives, 23(2), 23-35.
 • Johanson, J., & Vahlne, J. E. (1990). The mechanism of internationalization. International Marketing Review, 7, 11-24.
 • Kim, K., Park J.H., & Prescott J.E. (2003). The global integration of business functions: A study of multinational business in integrated global industries. Journal of International Business Studies, 34(4), 327-344.
 • Luo, Y. (2001). Determinants of local responsiveness: Perspectives from foreign subsidiaries in an emerging market. Journal of Management, 27, 451-477.
 • Makhija, M. V., Kim, K., & Williamson S. D. (1997). Measuring globalization of industries using a national industry approach: Empirical evidence across five countries and over time. Journal of International Business Studies, 28(4), 679-710.
 • Martinez, J. I., & Jarillo, J. C. (1991). Coordination demands of international strategies. Journal of International Business Studies, 22(3), 429-444.
 • Martinez, J. I., & Jarillo, J. C. (1990). Different roles for subsidiaries: The case of multinational corporations in Spain. Strategic Management Journal, 11, 501-512.
 • Phene, A., & Almeida, P. (2007). Innovation in multinational subsidiaries: The role of knowledge assimilation and subsidiary capabilities. Journal of International Business Studies, 39, 901-919.
 • Reiche B.S., Harzing, A.W. & Pudelko, M. (2015), Why and how does shared language affect subsidiary knowledge inflows? A social identity perspective. Journal of International Business Studies, 46, 528-551.
 • Rugman, A., Verbeke, A., & Yuan, W. (2010), Re-conceptualizing Bartlett and Ghoshal’s classification of national subsidiary roles in the multinational enterprise. Journal of Management Studies, 48(2), 253 – 277.
 • Zhao, M., Park, S.H. & Zhou, N. (2014), MNC strategy and social adaptation in emerging markets. Journal of International Business Studies, 45, 842-861.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΥΛΗΣ

Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων
 
Κατανοώντας τη Διεθνή Επιχείρηση: Εισαγωγή. Ορισμοί. Η παγκόσμια οικονομία. Οι τηλεπικοινωνίες στην παγκόσμια οικονομία. Κίνητρα για επέκταση.  
 
Το Μακροπεριβάλλον των Διεθνών Επιχειρήσεων: Παγκοσμιοποίηση. Οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Η επίδραση του μακρο-περιβάλλοντος στη διοίκηση διεθνών επιχειρήσεων.
 
Η Διεθνής Επιχείρηση σα Δίκτυο: Εσωτερικό περιβάλλον. Προκλήσεις στρατηγικής για τις διεθνείς εταιρίες. Οι ρόλοι των θυγατρικών στο δίκτυο της διεθνούς επιχείρησης.
 
Τεχνολογία και Καινοτομία: Πηγές τεχνολογίας και καινοτομίας. Έρευνα και ανάπτυξη. Η τεχνολογία και η καινοτομία στις τηλεπικοινωνίες. 
 
Διοικώντας τη Διεθνή Επιχείρηση: Προκλήσεις για διοίκηση. Συντονισμός και έλεγχος. Οργάνωση για αποτελεσματικότητα. 
 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση των φοιτητών θα γίνεται ως ακολούθως.
 
100% τελική εξέταση
 

Επικοινωνια

Ευελπίδων 47A & Λευκάδος 33
6ος όροφος, Γραφείο 600
Αθήνα 113 62

 • Τηλέφωνο: +30 210 82 03 616
                  +30 210 82 03 615

Γραφείο Διασύνδεσης: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΣΥΝΔΕΘΕΙΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Βρείτε μας στα ακόλουθα δίκτυα και συνδεθείτε μαζί μας!

MBA in Telecoms Prospectus

Βρίσκεστε εδώ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δομή MBA Part Time Program Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων - M21212P